DR?MMEKJ?KKEN

Vi monterer alle type kj?kken raskt og effektivt. V?re snekkere har lang erfaring fra ? montere nye kj?kken i boliger og fritidsboliger. Vi skaffer kj?kken fra de fleste kj?kkenleverand?rer til meget konkurranse dyktige priser. I tillegg til montering hjelper deg gjerne ogs? med tegning og r?dgivning uavhengig av hvilken kj?kkenleverand?r som velges. Vi vil i mange tilfeller kunne gi deg gode tips.

Har du noen sp?rsm?l ang?ende v?re tjenester? Ta gjerne kontakt med oss i dag, enten via telefon, eller via e-post.